Ερωτήσεις Προετοιμασίας για το Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 1Γ 2022 για τις ομάδες Α και Β.

Οι ερωτήσεις που παρουσιάζονται έχουν σκοπό να βοηθήσουν στην προσομοίωση των εξετάσεων του διαγωνισμού.



Έχουν επιμεληθεί με ιδιαίτερη λεπτομέρεια και συνέπεια, έτσι ώστε να βοηθήσουν στην εξέταση της ετοιμότητας των διαγωνιζομένων.
Χωρίζονται στις βασικότερες κατηγορίες θεματολογίας που πραγματεύεται η συγκεκριμένη προκήρυξη, και μπορείτε να τις προσεγγίσετε είτε ως μορφή εξέτασης, είτε ως μέρος της προετοιμασίας σας, αφού υπάρχει πλήρη επεξήγηση των λύσεων, σύμφωνα με την άρτια κατάρτιση των καθ. Λογιστικής Καραγιάννη. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 • 1

  Ερωτήσεις Προετοιμασίας για το Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 1Γ 2022 για τις ομάδες Α και Β

  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α' ΟΜΑΔΑ ΑΣΕΠ 1Γ/2022 001

  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α' ΟΜΑΔΑ ΑΣΕΠ 1Γ/2022 002

  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α' ΟΜΑΔΑ ΑΣΕΠ 1Γ/2022 003

  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α' ΟΜΑΔΑ ΑΣΕΠ 1Γ/2022 004

  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α ΟΜΑΔΑ ΑΣΕΠ 1Γ/2022 005

  • ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Α & Β ΟΜΑΔΑ ΑΣΕΠ 1Γ/2022 001

Ερωτήσεις Προσομοίωσης Εξετάσεων ΑΣΕΠ 1Γ 2022 (Ομάδα Α & Β)