Επίκαιρο Φορολογικό Σεμινάριο

2022-2023

Eίναι ιδανικό για λογιστές και φοροτεχνικούς και θα σας βοηθήσει να υποβάλετε ορθά Φορολογικές Δηλώσεις. Η ύλη του παρακάτω σεμιναρίου είναι εμπλουτισμένη με πρακτικές εφαρμογές και παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση σας!
 • 1

  Επίκαιρο Φορολογικό Σεμινάριο 2022-2023 για Λογιστές - Φοροτεχνικούς στην Πράξη

  • Ύλη Σεμιναρίου

  • Κατεβάστε την Ύλη Εδώ

Το Σεμινάριο Ξεκινάει σε:

 • 00Ημέρες
 • 00Ώρες
 • 00Λεπτά
 • 00Δευτερόλεπτα

Ύλη Σεμιναρίου

✔️ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Λ.Π.)

✔️  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Λ.Π. & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΒΙΒΛΙΩΝ My DATA 

✔️  ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) 

✔️  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 

✔️  ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ – Φ.Μ.Υ. – Ι.Κ.Α. 

✔️  ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Δ.Λ.Π. & Δ.Π.Χ.Α.) ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

✔️  ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ - ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

✔️  ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ – ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

✔️  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ MyDATA